wisdom

Projektbidrag – 2014/06/12

Detta bidrag vänder sig till gymnasieelever som arbetar med skolprojekt eller har ett individuellt projekt på gång och söker mindre bidrag. Du kanske idrottar på egen hand och vill undersöka hur viktig frukosten är för en hälsosam diet. En sammanställning av dina rapporter kan komma att publiceras i vårt arkiv. Vi utlyser ett bidrag för ett projektarbete i ämnena idrott och hälsa och specialidrott på gymnasial nivå.

Vi uppmanar gymnasieelever runt om i skolor friheten att själva välja ett ämne som intresserar dem. Ni som vill söka bidrag, välj ett ämne ni brinner för, med tydliga mål, som ni med vårt stöd kan uppnå.


Exempel på frågeställningar kan vara:


• Hur länge bör man vila musklerna mellan varje träningspass? Vad avgör en sådan tidsfrist?

• Hur viktig är kosten för välmående? Är vi mer mottagliga för virus när vi inte äter ordentligt? Är något kost viktigare än annan?

• Är träningen mer gynnsam, effektiv, explosiv i grupp eller ensam?

• Hur är det egentligen med att äta innan man sover? Hur sent bör man äta sin sista måltid?Ta ett ämne som intresserar Er. Genom att använda källor och källkritik! Bör Ni kunna sammanställa en ordentlig undersökning, med valfritt ämne, en utförlig analys och presentera ett resultat.Ansökningsprocessen


• Ansökningsprocessen gäller från givna ansökningsdatum nedan och urvalsprocessen sker inom 3 månader från sista anmälningsdatum.

• Ansökningshandlingarna ska skickas per post med en utförlig beskrivning av projektet.

• Ansökningen ska vara fullständig, gå noggranna igenom ansökningsblanketten. Följ anvisningarna.

• Vill du bifoga andra dokument, e.g betyg, vitsord, kryssa i blanketten [bilagor].

• Vi ansvarar inte för ansökningshandlingarna. SKICKA ALLTID KOPIOR av bifogade filer.


Högsta anslag 15,000 kr.Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten i pdf-format
Sista ansökningsdag 2014-10-30