wisdom

Forskningsbidrag – 2014/06/10

Detta bidrag vänder sig till forskning på högre nivå. Vi vill ha ett arbete kring relationen mellan träning och hälsa. Det är en brett urval av ämnen som sökanden får i samråd med sitt lärosäte bestämma. En sammanställning av befintliga rapporter förväntas för publikation.


Exempel på en frågeställning kan vara:

– Vad sker i muskeln vid överansträngning?


Det råder stor öppenhet i fråga om ämne, forskarstudenten eller docenten, får själv presentera ett ämne som har bestämts i samråd med universitet eller dylik. Fokus bör dock ligga i träning och dess relation till hälsa.

Ta ett ämne som intresserar Er. Genom att använda källor och källkritik! Bör Ni kunna sammanställa en ordentlig undersökning, med valfritt ämne, en utförlig analys och presentera ett resultat.


Ansökningsprocessen

• Ansökningsprocessen gäller från givna ansökningsdatum nedan och urvalsprocessen sker inom 3 månader från sista anmälningsdatum.

• Ansökningshandlingarna ska skickas per post med en utförlig beskrivning av projektet.

• Ansökningen ska vara fullständig, gå noggranna igenom ansökningsblanketten. Följ anvisningarna.

• Vill du bifoga andra dokument, e.g betyg, vitsord, kryssa i blanketten [bilagor].

• Vi ansvarar inte för ansökningshandlingarna. SKICKA ALLTID KOPIOR av bifogade filer.


Högsta anslag 150,000 kr.Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten i pdf-format
Sista ansökningsdag 2014-11-30