wisdom

Frågor & Svar

Kan alla söka stipendium?
Nej. Våra utlysningar är främst inriktade på gymnasieskolor, doktorander och entreprenörer. Exempel är en gymnasieelev som skriver sitt projektarbete i årskurs 3, en doktorand som söker stöd för sin forskning, även disputerade kan söka. Entreprenörer gäller företag och organisationer som arbetar med frågor närbesläktade med vår vision.

Kan jag ansöka via e-mail?
Ja. Ansökningshandlingar kan skickas via post till vår adress i pappersform:

Stipendium douki AB
Tunvägen 6, 170 68 Solna

Eller via e-mail till: stipendium@douki.se

Vi föredrar att du skickar din ansökan via papper till vår postadress då det underlättar läsningen. Har du inte möjlighet, så ska du naturligtvis använda dig av e-mail.

Kan en person göra fler än en ansökning?
Nej. Högst en ansökan per person per utlysning.

Ska jag skicka originalpapper i min ansökan?
Nej. Skicka alltid kopior.

Hur vet jag om min ansökan har kommit fram?
När din ansökan har skickats. Räkna med 7-10 dagar för svar via e-mail. Är det någon oklart med din ansökan som du vill tillrättalägga så skriv ett e-mail till stipendium@douki.se med namn och rubrik så hör vi av oss.

Jag har fått avslag. Bör jag söka igen?
Naturligtvis. Har du fått ett avslag i ditt svar för din ansökan som kommer inom 3 månader efter sista ansökningsdatumet så tycker vi att du ska omedelbart söka för nya utlysningar.

Ska kostnaderna för projektet redogöras för i projektbeskrivning i min ansökan? Ja. Översiktligt. En beskrivning av varför du söker summan du önskar, hur du tror det kommer att användas för att främja projektet ska finnas med i ansökningshandlingen. 

Vem eller vilka bedömer slutgiltigt i ansökningsprocessen?
Merparten av vår styrelse arbetar enbart med stipendium frågor och forskningssektionen av douki. Vi har nära samarbeten med universitet och gymnasieskolor runt om i landet. På så sätt kan dem bästa kandidater väljas ut utefter nationella riktlinjer.

I slutändan kommer Vi att ta beslut utifrån vår vision. Tycker du att ditt projekt stämmer överens med vad vi står för så ska du inte tveka med att ansöka!

Publiceras resultatet av forskningen?
I samråd med författarna av projektet kommer vi avgöra frågan om publikation. I de flesta fall, JA. Det handlar i grunden om att upplysa läsarna med information tillgänglig på en plats.


Har du fler frågor som du inte fått besvarade: ställ din fråga till stipendium@douki.se