wisdom

Stipendium

Välkommen till Stipendiumgruppen som aktivt arbetar med vår hälsoutveckling.

Aktuella utlysningar hittar ni under fliken 'utlysningar'.


doukimodell

Våra bidrag är indelade i tre kategorier.

- Forskningsbidrag
- Entreprenörsbidrag
- Projektbidrag


Forskningsbidrag
Riktar sig till forskning på högre nivå (doktorand avhandling och uppåt), normalt brukar dessa bidrag utlysas för längre forskningsperioder. År 2014 utlyser vi två forskningsbidrag.

Entreprenörsbidrag
Riktar sig till personer eller företag som behöver bidrag till nystart eller befintliga uppdrag. Normalt brukar dessa bidrag utlysas för längre forskningsperioder. År 2014 utlyser vi ett entreprenörsbidrag.

Projektbidrag
Detta bidrag riktar sig till gymnasieelever och även eftergymnasiala projekt, men nyckelordet här är projekt. Detta passar bra till skolprojekt men även andra projekt där man behöver lite hjälp. Normalt brukar dessa bidrag utlysas för kortare perioder men även längre kan förekomma. År 2014 utlyser vi två projektbidrag.