wisdom

Nu finns vi även på sociala medier

2014-06-03

Idag använder de flesta företag sociala medier för att nå ut till många och även vi tar del av den trenden. Vi har nu öppnat tre kanaler hos Facebook, Twitter och Instagram. Dessa kanaler kommer vi kontinuerligt att uppdatera med trevlig och nyttig information, följ oss!

facebookinstagramtwitter