wisdom

Företaget

Företaget grundades 2013 med målsättningen att påverka den svenska hälsoutvecklingen i rätt riktning.

douki AB skall etableras på den globala marknaden där svenska råd skall vägleda andra aktörer för att gemensamt uppnå målet för en högre hälsostandard.

Vi är idag 4 anställda och tillsammans med inhyrd personal med hög kompetens driver vi detta företag för att uppfylla de mål vi ska uppnå.

samarbete