wisdom

Ambassadör

Genom att bära på våra produkter representerar du douki.

douki-ambassador

Som ambassadör för douki ger du ett löfte om att följa våra regler.

1. Tro på dig själv
2. Tro på andra

Ambassadörerna är Vi. Vi som stödjer douki. Allt handlar om gemenskap och samarbete. Vi tror att individen är lika viktig för gruppen som gruppen är för individen. Detta är vårt koncept. Våra krav är: 1. Tron på en själv! Du måste våga utmana, ta utrymme och vara dig själv. 2. Tron på andra! Att förstå vikten av samarbete och våga samtidigt hjälpa andra. Så kan Vi skapa en gemenskap där Vi aktivt hjälper varandra, således oss själva. Bär du ett douki band så ska du leva upp till kraven! Hjälp till att motivera dina medmänniskor, och om alla följer detta enkla koncept, så kommer ekvationen fungera!